Mjerenje glukoze u krvi | Contour Plus

Contour™Plus sistem za mjerenje nivoa glukoze u krvi:


 • Potreban je mali uzorak krvi – 0,6 μl
 • Detekcija nedovoljnog punjenja te Second-Chance™ uzorkovanje i Sip-in Sampling™
 • Može se koristiti sa kapilarnom ili punom venskom krvi
 • No Coding™ tehnologija eliminira greške usljed pogrešnog kodiranja
 • Na njega ne utječu kisik, maltoza i galaktoza*
 • Raspon analitičke preciznosti: 0,55–33,3 mmol/L
 • Širok raspon temperature: 5–45ºC (41–113ºF)
 • Širok raspon vlažnosti: 10–93%
 • Radi na velikim nadmorskim visinama: do 6.301 metra
 • Širok raspon hematokrita: 0–70%
 • Brzi i rezultati koji se lako čitaju (odbrojavanje od 5 sekundi)
 • Memorija za 480 rezultata
 • Prosječne vrijednosti za 7, 14 i 30 dana
 • Oznake za prije i poslije jela
 • Podesivi alarmi za vrijeme poslije jela
 • Lako za korištenje i obučavanje

Brzi referentni vodič

ANKETA