Savjeti | Hematokrit

Hematokrit

Imate li pacijenata koji uz dijabetes imaju KOPB ili neku drugu plućnu bolest? Imate li pacijenata s dijabetesom koji su hronični pušači od rane mladosti?
Imate Ii pacijenata s dijabetesom koji su anemični ili trudnica s gestacijskim dijabetesom?

  • Normalan hematokrit je 38-46% u žena, a 42-54% u muškaraca.
  • Snižene vrijednosti hematokrita mogu u slučaju anemije, krvarenja i leukemije dovesti do lažno povišenih vrijednosti glukoze17
  • U pušača i plućnih bolesnika te u slučaju poremećaja koštane srži i nekih kancerogenih bolesti povišeni hematokrit može dovesti do lažno sniženih vrijednosti glukoze.17
  • Kod nekih glukometara čak i normalne vrijednosti hematokrita mogu utjecati na tačnost mjerenja glukoze u krvi.*

Korekcijska elektroda u Bayerovom Contour TS  test senzoru ispravlja utjecaj visokog i niskog hematokrita. Bayerov Contour TS test senzor osigurava tačne rezultate pri rasponu vrijednosti hematokrita od 0 do 70%.

Literatura: 1. Raine CH, Endocr Pract 2003;9:137-9   2. Kristensen GBB, et al. Clin Chem 2004;50:1068-71.   3. Baum JM, Et al. Diabetes Tech Ther 2006;8:237-47.   4.  Monhaut N, et al. AADE 2006 poster presentation.   5. Brownlee M, J Clin Invest 2003;112:1788-90.   6. Monnier L, et al. Diabetes Care 2003;26:881-5.   7. Home P. Curr Med Res Opin 2005;21:989-98   8. DECODE Study Group, Arch Intern Med 2001;161:397-405.   9. Nakagami T. Diabetologia 2004;47:385-94.   10. Gerich JE, Diabetes Educ 2006;32:513-4,520-2.   11. International Textbook of Diabetes Mellitus, John Wiley & Sons Ltd; 2004:995-1015.   12. Hanefeld M, et al. Atherosclerosis 1999;144-229-35.   13. Mohan V, et al. Diabetes Res Clin Pract 1996;31:133-40   14. Nelson RG, et al. Diabetologia 1999;42:90-3   15. Beghi E, et. al. Acta Neurol Scan 1997;96:223-8   16. ADA Diabetes Care 2007;30(Suppl.1):S4-41.   17. Tang Z, et al. Am J Clin Pathol 2000:113:75-86.

*Sistem CONTOUR namjenjen je praćenju hipoglikemije kod novorođenčadi kojim je prethodno dijagnoza postavljena na temelju rezultata laboratorijske metode određivanja koncetracije glukoze.Praćenje glikemije ovim sistemom trebalo bi se koristiti samo kod novorođenčadi starije od jednoga dana

ANKETA
VIDEO