Savjeti | Interferencije

Interferencije

Koliko različitih lijekova istodobno uzimaju Vaši pacijenti s dijabetesom? Znate li da lijekovi mogu utjecati na tačnost rezultata samokontrole? Znate li da i mnoge druge molekule, poput kolesterola i kofeina mogu utjecati na tačnost rezultate samokontrole?
  • Antidijabetici, analgetici, protuupalni lijekovi, antibiotici... neki lijekovi iz ovih skupina koje svakodnevno koristimo interferiraju s enzimskim sistemom nekih test-senzora. To može uzrokovati netače rezultate.
  • Mnoge molekule normalno prisutne u organizmu i prisutne u bolestima koje su česte u dijabetičara, također utječu na rezultate samokontrole. Često je u krvi Vaših pacijenata prisutno više tvari nabrojenih u priloženoj tablici.
  • Otopina za peritonejsku dijalizu sadrži ikodekstrin. Maltoza, metabolit ikodekstrina, može reagovati s enzimskim sistemom na test-senzorima nekih glukometara. Takoa bubrezni bolesnici na peritonejskoj dijalizi upotrebom određenih glukometara mogu dobiti lažno povišene rezultate.

Zahvaljujući FAD-GDH kombinaciji enzima i koenzima koju koriste Bayerovi Contour test-senzori,
sistem Contour tačan je i kad su navedene tvari prisutne u koncentracijama višestruko veći od normalnih tj. terapijskih.

Contour TS

Kontroliranje šećera u krvi važno je za dijabetes. Bayer je kreirao Contour TS, rezultat 60 godina iskustva u dijabetesu.

ANKETA
VIDEO