Savjeti | Bez kodiranja tehnologija


Bez kodiranjaTM tehnologija

Imate li pacijenata u čije se rezultate samokontrole ne možete pouzdati? Rezultati samokontrole nekih pacijenata nisu u skladu s ostalim nalazima?

  • Možda je njihov glukometar pogrešno kodiran. Mnoge glukometre pacijent mora ručno kodirati svaki put kad uzima novu kutiju test-senzora.
  • Prema rezultatima studija, oko 16%, odnosno 1 od 6 pacijenata, ima pogrešno kodiran glukometar.1,2

Znate li koji?

  • Medijan odstupanja (%) rezultata pogrešno kodiranih glukometara u odnosu na tačne vrijednosti iznosi čak do 43,5%.3
  • Posljedica pogrešnog kodiranja može biti pogrešno doziranje inzulina i do 4 i.j. i to uz algoritam niskih inzulinskih doza.

Bayerovi glukometri uvijek su ispravno kodirani zbog automatskog namještanja koda prilikom svakog umetanja test-senzora.
Bayerova Bez kodiranjaTM tehnologija (bez kodiranja) garantuje uvijek tačne i pouzdane rezultate.

Literatura: 1. Raine CH, Endocr Pract 2003;9:137-9   2. Kristensen GBB, et al. Clin Chem 2004;50:1068-71.   3. Baum JM, Et al. Diabetes Tech Ther 2006;8:237-47.   4.  Monhaut N, et al. AADE 2006 poster presentation.   5. Brownlee M, J Clin Invest 2003;112:1788-90.   6. Monnier L, et al. Diabetes Care 2003;26:881-5.   7. Home P. Curr Med Res Opin 2005;21:989-98   8. DECODE Study Group, Arch Intern Med 2001;161:397-405.   9. Nakagami T. Diabetologia 2004;47:385-94.   10. Gerich JE, Diabetes Educ 2006;32:513-4,520-2.   11. International Textbook of Diabetes Mellitus, John Wiley & Sons Ltd; 2004:995-1015.   12. Hanefeld M, et al. Atherosclerosis 1999;144-229-35.   13. Mohan V, et al. Diabetes Res Clin Pract 1996;31:133-40   14. Nelson RG, et al. Diabetologia 1999;42:90-3   15. Beghi E, et. al. Acta Neurol Scan 1997;96:223-8   16. ADA Diabetes Care 2007;30(Suppl.1):S4-41.   17. Tang Z, et al. Am J Clin Pathol 2000:113:75-86.

Contour TS

Kontroliranje šećera u krvi važno je za dijabetes. Bayer je kreirao Contour TS, rezultat 60 godina iskustva u dijabetesu.

ANKETA
VIDEO