O nama

O nama

Intermedical je osnovan 1996. godine. U proteklim godinama Intermedical je ostvario saradnju sa svijetski poznatim kompanijama u oblasti proizvodnje medicinskih sredstava:
-Bayer Health Care Diabetes Care (Intermedical je ekskluzivni distributer i zastupnik za teritoriju Bosne i Hercegovine)
-AGFA Health Care
-Bayer Diagnostics
-Johnson&Johnson Orthopaedics
-Medtronic Diabetes Care
Strateška odluka firme je implementacija međunarodnih standarda u postojeći sistem u skladu sa zakonima BIH. Osnova uspjeha Intermedicala su njegovi uposlenici, njihova stručnost, kompetentnost i kreativnost.

POLITIKA KVALITETA SA CILJEVIMA KVALITETA

Sa politikom kvaliteta, koja je sastavni dio strateške politike preduzeća, postavili smo sebi načela koja obezbjeđuju opstanak i napredak preduzeća.

Osnovna načela naše politike su :

-pozitivno poslovati, zadovoljiti vlasnike i uposlenike, biti prepoznatljiv u odnosima sa kupcima, obezbjediti zadovoljstvo kod kupaca, partnera koje zastupamo i dobavljača, sklapati ugovore bez štetnih uticaja za bilo koju od zainteresiranih strana, kvalitetno obavljati usluge u dogovorenim rokovima, poštivati zahtjeve i zakonske propise iz struke.

Ciljevi koji proizlaze iz politike preduzeća su :

-raditi bez grešaka, unapređenje organizacije i načina rada,dostizanje planiranih ciljeve kvaliteta i rezultata poslovanja, trgovati samo sa robama koje zadovoljavaju standarde i zakonske propise, definiranje odgovornosti svakog uposlenika za obavljene aktivnosti, osposobljavati, motivirati i poticati zaposlene za kontinuirana poboljšanja kvaliteta rada.

Vođenje preduzeća u smislu :

-provođenja politike i ciljeva kvaliteta, obezbjeđenja odgovarajućih resursa, poduzimanja odgovarajućih mjera na bazi rezultata internih audita, provođenja internih audita sistema upravljanja kvalitetom u skladu utvrđenog plana.

ANKETA
VIDEO