Inzulinska pumpa | Paradigm REAL-Time 722

Paradigm REAL-Time 722 inzulinska pumpa

Informacije o proizvodu
MiniMed Paradigm® REAL-Time inzulinska pumpa i sistem za kontinuirano praćenje nivoa glukoze u krvi Medtronic Diabetesa prvi je medicinski uređaj koji ujedinjuje terapiju inzulinskom pumpom s REAL-Time kontinuiranim praćenjem glukoze. REAL-Time CGM pruža vrijedne informacije bolesnicima: mijenja li se nivo glukoze i, ako se mijenja, kojom brzinom i u kojem smjeru. Sistem prikazuje REAL-Time vrijednosti glukoze, tj. vrijednosti u stvarnom vremenu, grafikone trenda i strelice smjera, što omogućuje bolesnicima da otkriju kako prehrana, napor, lijekovi i način života utječu na njihovu razinu šećera (glukoze) u krvi. Zahvaljujuči tim važnim informacijama, bolesnici mogu dobiti uvid u svoje stanje i na vrijeme intervenirati kako bi smanjili učestalost i težinu visokih, odnosno niskih razina šećera u krvi. Klinička ispitivanja pokazala su da održavanjem nivoa šećera u krvi u zdravom rasponu, bolesnici s dijabetesom mogu živjeti duže, zdravije i kvalitetnije.

Komponente sistema

MiniMed Paradigm® REAL-Time sistem ujedinjuje sljedeće tehnološke komponente: senzor za mjerenje glukoze, MiniLink™REAL Time odašiljač, "pametnu" iznulinsku pumpu i mjerač glukoze.

Senzor za mjerenje glukoze

 • Bolesnici i zdravstveni djelatnici postavljaju ga u potkožno tkivo uz pomoć Sen-sertera, uređaja za automatsko i lako postavljanje.
 • Nakon dvosatne inicijalizacije, senzor mjeri razine glukoze u intersticijskoj tekućini, koja se nalazi između stanica tijela. Iz te tekućine stanice dobivaju kisik i hranjive tvari, uključujući glukozu.
 • Senzor zatim pretvara vrijednosti glukoze intersticijske tekućine u elektronički signal koji predstavlja nivo glukoze prisutne u krvi.
 • CGMS System Gold™ sistem za kontinuirano praćenje glukoze i proizvodna linija Guardian@System Medtronic Diabetesa koriste isti senzor za mjerenje glukoze u potkožnom tkivu.

 MiniLink™ REAL-Time odašiljač

 • Udoban za nošenje i diskretan s obzirom na to da je lagan i dizajniran s vrlo glatkim površinama.
 • Odašiljač je otporan na vodu, tako da se bolesnici, dok nose odašiljač i senzor, mogu tuširati, kupati i plivati.
 • Sistem za punjenje (punjač) omogućuje dugoročno korištenje.
 • Uz pomoć radiofrekvencije odašiljač prati glukozu svake minute i prikazuje prosječnu petominutnu vrijednost, 24 sata na dan.
 • Odašiljač se priključuje na senzor i flasterom pričvršćuje za kožu.

MiniMed Paradigm® 522 i 722 "pametne" inzulinske pumpe

 • MiniMed Paradigma 522 i 722 inzulinske pumpe pružaju najnapredniji način precizne i prilagodljive isporuke inzulina.
 • Inzulinska pumpa prima informacije od MiniLink REAL-Time odašiljača i na pritisak tipke prikazuje prosječnu petominutnu vrijednost 24 h na dan.
 • Grafikoni trenda za 3 i 24 sata također se mogu prikazati kao strelice koje pokazuju kojom se brzinom i u kojem smjeru kreće glukoza.
 • Jedna strelica znači da se glukoza spustila, odnosno povisila za 1.11 -2.22 mmol/L (20-40 mg/dL) u posljednjih 20 minuta. Dvije strelice znače da se glukoza spustila, odnosno povisila >2.22 mmol/L (>40 mg/dL) u posljednjih 20 minuta.
 • Smjer strelice označava raste li i pada nivo glukoze.
 • Alarmi (zvuk i vibracija) će upozoriti bolesnika na epizode potencijalno niskog (hipoglikemija) i visokog šećera u krvi (hiperglikemija).
 • Poseban Bolus Expert  Kalkulator pojednostavljuje složenu matematiku dijabetesa i preporučuje doziranje inzulina na temelju podataka koje je korisnik prije postavio (ciljni nivo glukoze u krvi, inzulinska osjetljivost i inzulinsko-ugljikohidratni omjeri).
 • Kako bi se izbjegla prekomjerna isporuka inzulina, što može dovesti do hipoglikemije, inzulinska pumpa prati koliko je inzulina "još uvijek aktivno" u tijelu.
 • Pri upotrebi CGM-a, inzulinskoj pumpi potrebne su najmanje dvije kalibracije dnevno određeno svakih 12 sati.
 • Ponovno vađenje krvi iz prsta potrebno je prije donošenja odluke, s obzirom na samokontrolu dijabetesa.
 • Bolesnici pri kupnji MiniMed Paradigm REAL-Time sistema mogu izabrati između MiniMed Paradigm 522 inzulinske pumpe, sa spremnikom za 1.76 jedinica i MiniMed Paradigm 722 inzulinske pumpe, sa spremnikom za 1.76 jedinica i 3.0 jedinica kod većih potreba za inzulinom.
 • Prije kupanja i bavljenja vođenim sportovima, bolesnici trebaju odvojiti inzulinsku pumpu.


Velik korak u smjeru stvaranja umjetne gušterače
Integracija inzulinske pumpe s kontinuiranim praćenjem glukoze ključni je korak u smjeru stvaranja umjetne gušterače. Razvoj još naprednijeg sistema već je na putu. Medtronic Diabetes radi testiranja budućih sistema koji su se razvili iz ove tehnologije i koristi poboljšan znanstveni algoritam za proaktivnu preporuku doziranja inzulina bolesnicima.

ANKETA
VIDEO