Proizvodi

Proizvodi

Contour TS

Kontroliranje šećera u krvi važno je za dijabetes. Bayer je kreirao Contour TS, rezultat 60 godina iskustva u dijabetesu.

A1CNow+

Bayer predstavlja inovativnu tehnologiju koja omogućava pacijentima jednostavniju i lakšu metodu kontrole dijabetesa

Microlet 2 Lancing Device

Jednostavnije i bezbolnije. Novi, potpuno podesiv, Microlet 2 lancetar daje Vam dodatnu kontrolu pri uzimanju uzorka krvi.

Guardian REAL-Time

Kontinuirani sistem praćenja glukoze može vam pomoći da saznate brzo i svoje nivoe glukoze..

Keto Diastix

Korisni su za praćenje razine glukoze i ketona u mokraći. Bolja kontrola stanja dijatebičara pružanjem informacija o metabolizmu ugljikohidrata i lipida.

Paradigm REAL-Time 722

Sistem ujedinjuje sljedeće tehnološke komponente:senzor za mjerenje glukoze,
MiniLink™REAL Time odašiljač, "pametnu" iznulinsku pumpu
i mjerač glukoze

GlucofactsTM EXPRESS

Očitavanje mjerenja nivoa glukoze u krvi.

Ascencia ELITE

Instrument sa senzorskom tehnologijom, koja osigurava izvrsnu tačnost i usporedivost s laboratorijskim rezultatima.

ANKETA
VIDEO