Proizvodi | Mjerenje glukoze u krvi

Contour TS

Kontroliranje šećera u krvi važno je za dijabetes. Bayer je kreirao Contour TS, rezultat 60 godina iskustva u dijabetesu.

Ascencia ELITE

Instrument sa senzorskom tehnologijom, koja osigurava izvrsnu tačnost i usporedivost s laboratorijskim rezultatima.

Microlet 2 Lancing Device

Jednostavnije i bezbolnije. Novi, potpuno podesiv, Microlet 2 lancetar daje Vam dodatnu kontrolu pri uzimanju uzorka krvi.

Guardian REAL-Time

Kontinuirani sistem praćenja glukoze može vam pomoći da saznate brzo i jednostavno svoje glukoze u krvi.

Keto Diastix

Korisni su za praćenje razine glukoze i ketona u mokraći. Bolja kontrola stanja dijatebičara pružanjem informacija o metabolizmu ugljikohidrata i lipida.

ANKETA
VIDEO