Savjeti | Važnost postprandijalnih glikemija

Važnost postprandijalnih glikemija

Šta je to postprandijalna glukoza?
Postprandijalna glukoza (PPG) je koncentracija glukoze u krvi nakon obroka.


Zašto je važna kontrola postprandijalnih glikemija?
Povišena postprandijalna glukoza (PPG) doprinosi patogenezi dijabetesa tipa 25. U pacijenata s HbA<8,4%, PPG značajnije doprinosi razini HbA1c nego glukoza natašte.6

Povišene postprandijalne vrijednosti glukoze povezane su s povećanim rizikom makrovaskularnih i mikrovaskularnih komplikacija

  • Povišena PPG povezana je s nizom rizičnih faktora za kardiovaskularne bolesti (povećana tjelesna težina, povišeni holesterol i krvni pritisak) te s povećanim rizikom makrovaskularnih komplikacija i smrti.7-12
  • Snažni dokazi upućuju na povezanost povišene PPG i povećanog rizika mikrovaskularnih komplikacija poput nefropatije, retinopatije i neuropatije.13-15

Smjernice ADA-e za kontrolu dijabetesa preporučuju vrijednost PPG <8 mmol/L.16

Bayerov Contour TS Vaš je pornoćnik u praćenju postprandijalnih glikernija.

 

Literatura: 1. Raine CH, Endocr Pract 2003;9:137-9   2. Kristensen GBB, et al. Clin Chem 2004;50:1068-71.   3. Baum JM, Et al. Diabetes Tech Ther 2006;8:237-47.   4.  Monhaut N, et al. AADE 2006 poster presentation.   5. Brownlee M, J Clin Invest 2003;112:1788-90.   6. Monnier L, et al. Diabetes Care 2003;26:881-5.   7. Home P. Curr Med Res Opin 2005;21:989-98   8. DECODE Study Group, Arch Intern Med 2001;161:397-405.   9. Nakagami T. Diabetologia 2004;47:385-94.   10. Gerich JE, Diabetes Educ 2006;32:513-4,520-2.   11. International Textbook of Diabetes Mellitus, John Wiley & Sons Ltd; 2004:995-1015.   12. Hanefeld M, et al. Atherosclerosis 1999;144-229-35.   13. Mohan V, et al. Diabetes Res Clin Pract 1996;31:133-40   14. Nelson RG, et al. Diabetologia 1999;42:90-3   15. Beghi E, et. al. Acta Neurol Scan 1997;96:223-8   16. ADA Diabetes Care 2007;30(Suppl.1):S4-41.   17. Tang Z, et al. Am J Clin Pathol 2000:113:75-86.

 

Contour TS

Kontroliranje šećera u krvi važno je za dijabetes. Bayer je kreirao Contour TS, rezultat 60 godina iskustva u dijabetesu.

ANKETA
VIDEO